HELPLINE – SUPPORT – 321 321 321
HELPLINE – SUPPORT
321 321 321

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY (EZS)

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) tvoří sestava elektronických a mechanických komponentů, tvořících komplexní bezpečnostní systém, který má za úkol střežit prostory ve kterých je nainstalován a v případě zjištění neoprávněného pohybu osob informovat majitele nebo bezpečnostní službu.

Tento systém je tvořen pohybovými biologicko-fyzikálními detektory (PIR, GlassBreak, Magnetickými kontakty, IR a ultrazvukovými detektory apod.), ústřednou EZS, obslužnými prvky (klávesnice, bezdrátové ovládání čtečky ISO karet apod.), signalizačními prvky (Sirény majáky, návěstí), prvky pro přenos poplachu (Telefonní volače, GSM brány, Radiové komunikátory a další..). Propojení čidel s ústřednou může být realizováno tzv. drátově pomocí elektrických kabelů nebo bezdrátově pomocí rádiových vln. Úroveň zabezpečení rozlišujeme do čtyř kategorií a to na rizika velmi vysoká, vysoká, průměrná a nízká.

Schvalování komponentů EZS, navrhování, instalace a revize systémů EZS se řídí skupinou harmonizovaných norem ČSN EN 50131. Před instalací EZS naše firma posoudí bezpečnostní situaci v objektu a provozu v něm, stanoví kritická místa a vyhodnotí veškerá rizika. Dále pak definujeme úroveň a stupeň zabezpečení a navrhneme pro Vás technické řešení, včetně projektu a návrhu režimového opatření. Po provedení instalace následuje revize zařízení a proškolení obsluhy. Samozřejmostí je provádění servisu, pravidelných revizí a kontrol těchto zařízení. Na základě servisních smluv je také možné garantovat zkrácené lhůty servisních zásahů.

PŘEDNOSTNÍ POUŽITÍ PRODUKTŮ TĚCHTO VÝROBCŮ

  • Paradox
  • Rokonet
  • Honeywell Galaxy

NAPOJOVÁNÍ NA PULTY CENTRALIZOVANÉ OCHRANY (PCO)

Naše firma poskytuje také veškeré služby spojené s připojováním systémů EZS a EPS na pulty centralizované ochrany. Společně s rozvojem kriminality nabývá na významu včasný a profesionální zásah při napadení objektu nebo jeho uživatele, či zjištění požáru. Přenos poplachových událostí na PCO místo běžné lokální signalizace poplachových stavů nabízí daleko efektivnější ochranu objektů. V případě narušení vyjíždí na místo speciální zásahová jednotka hlídací agentury, policie nebo hasičů.

Přenos poplachových signálů je samostatná úloha vymezená funkcí poplachového přenosového systému. Tato oblast je normalizačně popsána souborem norem řady ČSN EN 50136. Připojení je možné přes telekomunikační linky, GSM zařízení a nejkvalitnější způsob – připojení k rádiovému pultu, které má téměř nulové provozní náklady při pořizovacích cenách srovnatelných s ostatními technologiemi. Našim zákazníkům pomůžeme v dané lokalitě vybrat nejvhodnější řešení a zajistit odbornou spolupráci s libovolnou bezpečnostní agenturou.